FAQ

Co je to podnikový informační systém ERP?
ERP systém integruje různé datové zdroje a procesy ve firmě do jednoho komplexního systému. Běžný ERP systém je složen z různých součástí software-u a hardware-u, které jsou integrované. Základním kamenem většiny ERP systému je unifikovaná databáze, ve které jsou uloženy informace pro jednotlivé moduly systému. V ERP systému jsou k dispozici informace ze všech oblastí podniku (např. finančního řízení, procesy zásobovací, výrobní a distribuční logistiky, prodeje a řízení lidských zdrojů) a dávají managementu podniku možnost v reálném čase reagovat na aktuální dění i budoucí vývoj.

Jaký je rozdíl mezi Ekonomickým softvérem, ERP systémem a podnikovým informačním systémem?
Srdcem ekonomického software-u je většinou účetní program, který může být propojen s jednoduchým řešením, např. pro sklady nebo vztahy se zákazníky. Co se týče ERP a komplexního podnikového informačního systému, v zásadě se jedná pouze o různou terminologii užívanou pro jednu a tu samou věc. ERP je standardní výraz používaný ve světě, zatímco Podnikový informační systém je spíše zaveden v našich zemích. Bavíme se již o plně integrovaném systému zodpovídajícímu definici výše a schopnému pokrýt všechny oblasti ve firmě, které jsou plně integrované.

Kolik stojí ERP systém?
Cena ERP systému závisí primárně od množství uživatelů a jeho funkcionality. Cena za licenci pro jednoho uživatele se pohybuje řádově v několika deseti tisících korunách. K ceně za licenci je navíc potřeba připočítat poplatek za implementaci systému.

Co znamená konkurenční uživatel?
Jsou dva základní způsoby prodeje licencí pro uživatele ERP nebo CRM řešení. Buďto se tyto licence prodávají přímo pro již zmíněné uživatele, což znamená možnost vytvoření několika různých loginů resp. přihlašovacích jmen v systému. Anebo jsou licence vázány na konkurenční uživatele. Tento druhý způsob je běžnější a jeho výhodou je maximální množství současně pracujících uživatelů v systému, přičemž může být na určitý počet licencí vytvořen libovolný počet uživatelských jmen. Nikdy však nemůže v systému pracovat najednou více uživatelů než je daný počet licencí.

Jaká je běžná doba implementace ERP systému?
V závislosti od velikosti organizace, počtu uživatelů a požadované funkcionality se tato doba může pohybovat od několika týdnů až do několika měsíců. Pro středně velkou firmu je typická doba implementace komplexního ERP řešení 3 až 6 měsíců.

Kolik je poskytovatelů ERP a CRM software-u v České republice?
Při posledním průzkumu ke dni 18.5.2008 udával tento počet více než sto poskytovatelů.

Co je to CRM softvér?
CRM (Customer Relationship Management) je systém, jež podporuje řízení vztahů se zákazníky. V dnešní době je to klíčový nástroj pro organizace všech velikostí, kromě jiného také kvůli trendu změny orientace z produktů na zákazníky. Podle zaměření konkrétní společnosti CRM podporuje funkce jako prodej, marketing, služby zákazníkům, školení, profesionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů, kompenzaci atd.

Co je to Business Intelligence?
Název Business Intelligence se vztahuje na aplikace a technologie sloužící k sběru, ukládání a analyzování dat, které uživatelům umožní dělat lepší a rychlejší rozhodnutí v různých oblastech řízení podniku.

Co je to Projektové řízení?
Softvér pro projektové řízení zahrnuje různé typy řešení pokrývajíci procesy související s řízením projektů. Mezi tyto procesy patří plánování projektů, řízení finančních toků, řízení zdrojů, správa dokumentů, vyhodnocování projektů a mnoho dalších.